Garantie

Op ieder meubelstuk van d´ Uk zit 3 maanden garantie.

Onder de garantie vallen alleen beschadigingen die zijn ontstaan door gebreken in afwerking of onverwachte effecten van het gebruikte verf- of lakproduct. In dat geval wordt de schade kosteloos hersteld. Alleen als dit niet meer mogelijk is, wordt het aankoopbedrag gerestitueerd.

Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie. Deze schade kan, indien mogelijk of wenselijk, wel worden hersteld, tegen gemaakte kosten.

Garantiebewijs

Het aankoopbewijs is het garantiebewijs.